Verslaving

Je had je zo voorgenomen om niet meer zo veel te drinken of geen drugs meer te gebruiken, je wilde het dit keer anders doen en je niet laten meeslepen in je verslaving. Maar je gebruik gaat steeds meer je leven bepalen, je weet niet meer hoe te minderen of te stoppen. Het gevoel van teleurstelling in jezelf en een gevoel van onmacht maken je alleen maar somberder. Je zakt steeds verder weg in je afhankelijkheid van je drank, drugs of welke verslaving dan ook. Hierdoor ga je juist meer gebruiken.

Verslaafd of afhankelijk van een middel ben je niet van de ene op de andere dag. Daar gaat een heel geleidelijk proces aan vooraf. Het risico van blijven gebruiken is dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt waardoor het steeds moeilijker wordt te stoppen. Op een gegeven moment gaat de ‘verslavingsknop’ in de hersenen om en kun je je helemaal niet meer beheersen.

Signalen van verslaving zijn:

  • het gevoel de grip kwijt te raken op je leven, je werk, school en in de thuissituatie
  • meer eenheden gebruiken of langer doorgaan dan je van plan bent
  • vaker gebruiken dan je eigenlijk wil
  • in de problemen komen door je gedrag vanwege je gebruik
  • er steeds aan moeten denken of er heel veel mee bezig zijn
  • ontwenningsverschijnselen (misselijkheid, transpireren, trillen, angst, slapeloosheid) zodra je niet drinkt of niet gebruikt

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan of het blijven bestaan van een verslaving. Meerdere factoren spelen daarbij een wisselende rol, zoals erfelijke aanleg, psychische problemen en je sociale situatie.

Met mijn verslavingstherapie kan ik je helpen om grip te krijgen op je verslavingsproblematiek en op je leven. Het maakt niet uit dat je misschien al eens bent teruggevallen. Bijna alle mensen die nu van hun verslaving af zijn, zijn wel eens teruggevallen in hun verslaving. Laat dit je dan niet demotiveren maar heb de moed om door middel van mijn behandeling je verslaving daadkrachtig aan te pakken.

Hoe ziet verslavingstherapie eruit?

De behandeling is erop gericht om je bewust te maken van de factoren die de verslaving in stand houden. Ook krijg je inzicht in je risicofactoren, die kunnen leiden tot gebruik of terugval. Vervolgens leer je vaardigheden om de risicofactoren voor je verslaving het hoofd te bieden. Motiverende gespreksvoering, cognitieve therapie en terugvalpreventie zijn hiervoor onder andere mijn behandelmethoden.