Coaching

Coaching is in vergelijking met therapie minder gericht op -onopgeloste- ervaringen van het verleden. Coaching legt de nadruk op het heden, en op doelen die je jezelf stelt. Coaching in mijn praktijk houdt in dat ik je begeleid naar je gestelde doelen. Ik stel mijzelf dan meer op als procesbegeleider en adviseur.

Doordat je zelf wordt aangezet tot nadenken stimuleert coaching het nemen van verantwoordelijkheid en wordt daarmee je zelfsturend vermogen versterkt. Je vindt antwoorden op de vragen die je hebt en bedenkt zelf oplossingen voor lastige situaties. Dit maakt je ook weerbaarder voor de toekomst.

Doelen in een coachingstraject

-Meer zelfvertrouwen en assertiviteit ontwikkelen

-Sociale en communicatieve vaardigheden verbeteren
-Onderzoeken waar je talenten en kwaliteiten liggen
-Grip krijgen op je werk of op veranderingen daarin
-Stress of burnout klachten voorkomen of aanpakken
-Overbelasting tegengaan
-Een gezonde balans tussen werk en prive
-Werken aan toekomstperspectieven

Werkwijze

Ik werk met verschillende methoden om bovenstaande vaardigheden eigen te maken. Soms zijn er onderliggende psychische problemen. Dan maak ik gebruik van CGT (Cognitieve Gedragstherapie), ACT (Acceptance and Committent Therapy) of andere technieken die nodig zijn om je gestelde doelen te bereiken.