Behandelmethoden

Om een indruk te geven van enkele van de behandelmethoden die ik in mijn psychologie praktijk aanbied, tref je hieronder een overzicht.

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT en ACT): deze methode richt zich op het opheffen van negatieve belemmerende gedachten door je bewust te maken van de invloed van die gedachten op je emotie en gedrag. Met dit inzicht leer je hardnekkige negatieve gedachten uit te dagen en deze te vervangen door nieuwe gedachten, die helpen en beter passen bij de werkelijkheid.
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een nieuwere generatie Cognitieve Gedragstherapie waarbij het meer gaat over de waarden in het leven. ACT kan helpen bij het leren verwerken van tegenslagen, je gevoel  toe te laten in plaats van gevoel te vermijden en keuzes te maken in je leven, die voor jou waardevol zijn en jou energie geven.
  • Gedragstherapie: deze therapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag door middel van oefeningen, rollenspel en huiswerkopdrachten. Stap voor stap leer je jezelf te begrenzen of juist te verleggen, of  bij anderen  je grenzen aan te geven en voor je zelf op te komen (assertiviteit ontwikkelen).
  • EMDR: is een behandelmethode bij trauma’s en angstklachten, die heftige emoties oproepen.  Het helpt de impact van een trauma te verwerken en een plek te geven. Je vergeet het trauma niet maar het effect op je emoties en op je functioneren wordt verminderd. EMDR kan ook helpen bij verschillende andere soorten psychische klachten. De EMDR methode richt zich op het oproepen van de heftige herinnering. Die komt dan in je korte termijn geheugen, het werkgeheugen, te liggen. Door middel van piepjes door een koptelefoon tegelijkertijd te laten horen vervaagt deze heftige herinnering en gaat de emotionele lading er af. Beweging van enkele vingers van de behandelaar voor je ogen is ook een techniek om de traumatische herinnering te vervagen. Vaak zijn meerdere sessies nodig om dit tot stand te brengen.
  • Relatietherapie volgens de Emotionally Focused Therapy methode: dit is een relatietherapie ontwikkeld door Sue Johnson. De therapievorm gaat verder dan het uitsluitend verbeteren van de communicatie maar besteedt ook aandacht aan dieperliggende oorzaken. Het heeft als doel de verbondenheid tussen partners te herstellen en het begrip en respect voor en van elkaar te vergroten. Wil je hierover meer weten ga dan naar de website www.eftnetwerk.nl
  • Ondersteunende gesprekken: bijvoorbeeld bij verlies en rouw.