Stress

Stress betekent niets anders dan spanning of druk. Stress hoeft niet ongezond te zijn. Iedereen heeft een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren. Zo zorgt de gezonde stress dat je alert bent met bijvoorbeeld een examen of voor een sollicitatiegesprek. Zodra de spannende situatie voorbij is, neemt de spanning weer af. Als de stress niet afneemt en lang duurt, is er meer tijd nodig om te herstellen. Dat geldt ook voor een hevige stressreactie: hoe heftiger de reactie, hoe meer tijd je nodig hebt voor herstel. Ook als er veel momenten van stress zijn, is er te weinig tijd om tussendoor te herstellen. Dan is er sprake van ongezonde stress. De een is hier gevoeliger voor dan de ander. Dat heeft te maken met draagkracht, draaglast en de ‘aard van het beestje’.

De oorzaken van ongezonde stress kunnen verschillend zijn. Een langdurige hoge werkdruk, ziekte of overlijden van een dierbare. Ook een voortdurend gespannen sfeer in de thuissituatie kan leiden tot ongezonde stress. Maar blije gebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind of een promotie, kunnen eveneens leiden tot deze stress.

Symptomen van ongezonde stress:

  • Lichamelijke klachten: hoofdpijn, rugpijn, last van de darmen, vermoeidheid, slecht slapen, en kwetsbaarder voor ziektes.
  • Psychische klachten: snel geïrriteerd, gefrustreerd, sombere gedachten, machteloosheid, in zichzelf terug trekken
  • Gedragsproblemen: snauwerig naar anderen, ‘kort lontje’,  slechte eetgewoonten, teveel drinken, roken, middelen

Behandeling van teveel spanning is erop gericht om te zoeken naar de verschillende coping mechanismen. Hierdoor leer je ongezonde stress te verminderen of te leren ermee om te gaan.

Je kunt ook ernstige stress ervaren na een schokkende gebeurtenis. Dan kan er sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Je moet telkens denken aan de nare gebeurtenis. Je hebt misschien nachtmerries en je lijkt de heftige gebeurtenis steeds weer te beleven. Of je wil er juist niet meer aan denken en probeert de gedachten aan het trauma te vermijden. Hierdoor kun je prikkelbaar en somber worden. Als geregistreerd EMDR-therapeut kan ik EMDR gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen. EMDR kan ik ook inzetten bij uiteenlopende andere psychische klachten zoals faalangst, spanningen, somberheid en burn-out. Voor meer informatie hierover : EMDR Centrum